FANDOM


SkładniaEdytuj

effect EffectHeal(int nDamageToHeal);


Plik do załączenia: (nie wymagany)

Parametry:

  • nDamageToHeal - wartość obrażeń do wyleczenia, liczba naturalna


Sposób działaniaEdytuj

Tworzy efekt leczenia z obrażeń, który przywraca punkty żywotności określone jako nDamageToHeal, do maksymalnego poziomu żytwotności. Jeśli nDamageToHeal okaże się mniejsze od zera, to funkcja zwróci efekt typu EFFECT_TYPE_INVALIDEFFECT.


PrzykładyEdytuj

void main()
{
	object oPC = GetFirstPC();
	effect eWylecz = EffectHeal(40);
	CreateVisualEffectAtCreature("fx_heal01", "", oPC, FALSE);
	ApplyEffectToObject(DURATION_TYPE_INSTANT, eWylecz, oPC);
}

- nakłada na gracza wizualny efekt leczenia ("fx_heal01") oraz przywraca 40 pkt. żywotności.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki