FANDOM


SkładniaEdytuj

effect EffectDamage(
  float fDmgMin, 
  float fDmgMax, 
  float fPercentageDmg, 
  string sMedium, 
  int bCombatDamage=0, 
  string sAbilites="");


Plik do załączenia: (nie wymagany)

Parametry:

 • fDmgMin - minimalna wartość obrażeń
 • fDmgMax - maksymalna wartość obrażeń
 • fPercentageDmg - (???) procentowe nasilenie efektu? Wartość zmiennoprzecinkowa.
 • sMedium - nazwa rodzaju obrażeń: "Magic", "Silver" itp. (domyślna wartość to "Magic"?)
 • bCombatDamage - FALSE oznacza, że nie są to obrażenia od walki i wtedy istota po prostu straci punkty żywotności, TRUE że są to obrażenia od wali i wtedy na istocie, która otrzyma efekt obrażeń, będzie odgrywana animacja otrzymania obrażeń (na czas trwania animacji istota nie może wykonywać żadnych czynności w czasie rzeczywistym gry).
 • sAbilites - nazwy dodatkowych umiejętności, jakie są brane podczas obliczania wysokości obrażeń. Można podać kilka, rozdzielonych przecinkami albo można nie podawać żadnych.


Sposób działaniaEdytuj

Tworzy efekt obrażeń, zabiera istocie pewną ilość punktów żywotności, zależenie od parametrów podanych w funkcji, a także atrybutów, umiejętności i pancerza postaci.


PrzykładyEdytuj

void main()
{
	object oPC = GetFirstPC();
	effect eObrazenia = EffectDamage(1.0, 10.0, 0.50, "Magic", TRUE);
	ApplyEffectToObject(DURATION_TYPE_INSTANT, eObrazenia, oPC);
}

- gracz, bez żadnego pancerza, przy pełnym zdrowiu (250 pkt. żywotności) i na 1 poziomie doświadczenia, bez żadnych umiejętności specjalnych, otrzymuje około 52 pkt. obrażeń i ogrywana jest na jego postaci animacja otrzymania obrażenia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki