FANDOM


SkładniaEdytuj

void CreateVisualEffectAtCreature(
   string sEffect, 
   string sNode, 
   object oCreature, 
   int bSetScene = FALSE);

Plik do załączenia: (nie wymagany)
Parametry:

  • sEffect - nazwa pliku .wfx z efektem.
  • sNode - nazwa kości modelu obiektu, do której zostanie podłączony efekt wizualny.
  • oCreature - stworzenie, obiekt.
  • bSetScene - wartość FALSE oznacza, że wybrano jakąś konkretną kość sNode modelu, a TRUE należy podać, jeśli jako kości używa się po prostu całej sceny (efekt może jednak wtedy nie pojawić się).


Sposób działaniaEdytuj

Tworzy wizualny efekt na stworzeniu.


PrzykładyEdytuj

void main()
{
	object oZyg = GetObjectByTag("nasz_zygfryd");
	effect eWylecz = EffectHeal(100);
	CreateVisualEffectAtCreature("fx_heal02", "", oZyg, FALSE);
	ApplyEffectToObject(DURATION_TYPE_INSTANT, eWylecz, oZyg);
}

- pobierany jest tag postaci (Zygfryd z podręcznika o D'jinni), a następnie na tę postać nakładany jest efekt wizualny leczenia oraz przywraca się jej 100 pkt. zdrowia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki